Dịch Vụ
   Thủ tục lắp đặt mới

Trình tự đăng ký, lắp đặt đồng hồ nước
03:37:07 PM | 02/12/2015

Điều kiện để được lắp đặt đồng hồ nước
09:24:49 AM | 18/12/2014
Trích Qui định kèm theo Quyết định số 503/QĐ-CNTG ngày 03 / 9 /2014.
Tìm kiếm

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

        Hotline: 1900 5555 00

Đăng ký Zalo

Bảng giá nước