Tin Tức
 ---  Thông báo

Thông báo nước yếu và ngưng cung cấp nước các huyện phía Đông

09:06:43 AM | 11/06/2024 Lượt xem: 0

Thông báo nước yếu và ngưng cung cấp nước các huyện phía Đông từ 19h ngày 15/6/2024 đến 5h ngày 17/6/2024

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2024

09:50:46 AM | 06/06/2024 Lượt xem: 0

🔊🔊 Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang cần tuyển một số vị trí công việc sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

03:44:27 PM | 29/08/2023 Lượt xem: 0

🔊🔊 Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang cần tuyển một số vị trí công việc sau:

Thông báo về việc nước yếu do Trạm bơm tăng áp tạm ngừng hoạt động

02:10:49 PM | 09/08/2023 Lượt xem: 9

Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng nước trên địa bàn thị xã Gò Công và các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông có giải pháp tích trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trong thời gian Trạm bơm tăng áp Chợ Gạo của Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm tạm ngừng hoạt động.

Thông báo nước yếu và ngưng cung cấp nước.

10:47:04 AM | 27/03/2023 Lượt xem: 1

Thông báo nước yếu và ngưng cung cấp nước

Kết quả đấu giá

04:24:48 PM | 30/11/2022 Lượt xem: 0

CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thông báo kết quả đấu giá.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

10:21:38 AM | 04/10/2022 Lượt xem: 1

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

12345