Hoạt động
 ---  Đoàn thanh niên-CựuCB

Gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và 94 năm Ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam

02:07:29 PM | 09/08/2023 Lượt xem: 0

Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023); Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023).

Công trình thanh niên “Lắp đặt đồng hồ nước” tại ấp Đôi Ma và ấp Cầu Xây xã Kiểng Phước

08:48:04 AM | 10/08/2023 Lượt xem: 1

Hội CCB Công ty sơ kết công tác Hội quý I năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.

02:08:14 PM | 09/08/2023 Lượt xem: 0

Hội CCB Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội quý I năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.

Hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang tổ chức Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023.

02:08:35 PM | 09/08/2023 Lượt xem: 0

Thực hiện Nghị quyết và kế hoạch công tác Hội Cựu chiến binh năm 2023, chiều ngày 30/6/2023 tại hội trường Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang Hội Cựu chiến binh công ty tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Hội 6 tháng dầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Công trình Cựu chiến binh năm 2023

02:12:13 PM | 09/08/2023 Lượt xem: 0

Hội CCB Công ty sơ kết công tác Hội quý I năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.

08:07:38 AM | 28/03/2023 Lượt xem: 0

Hội CCB Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội quý I năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.

Công trình thanh niên “ Lắp đặt đồng hồ nước” tại ấp Hòa, ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè

02:12:48 PM | 09/08/2023 Lượt xem: 0

Mùa hạn, mặn năm 2023, công tác cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được đảm bảo. Trên cơ sở kinh nghiệm từ việc ứng phó hạn, mặn năm 2016 và năm 2020, Công ty Cấp nước Tiền Giang đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn phục vụ.

12