Tin Tức
 ---  Giá nước

Quyết định về việc ban hành bảng giá dịch vụ cấp nước của CTY TNHH MTV cấp nước Tiền Giang

10:50:35 AM | 07/12/2021 Lượt xem: 0

Quyết định về việc ban hành bảng giá dịch vụ cấp nước của CTY TNHH MTV cấp nước Tiền Giang

Giảm giá nước

12:34:10 PM | 19/08/2021 Lượt xem: 350

V/v điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch

10:27:23 AM | 19/08/2021 Lượt xem: 243

Về việc giảm giá tiêu thụ nước sạch do ảnh hưởng dịch Covid-19 của Ủy ban nhân dân tỉnh, CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Đơn giá tiêu thụ nước sạch bình quân trong mùa khô, hạn mặn

10:53:40 AM | 19/10/2020 Lượt xem: 887

V/v áp dụng đơn giá nước sạch bình quân trong mùa khô, hạn mặn Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

08:56:31 AM | 23/06/2020 Lượt xem: 252

V/v điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn Tỉnh

08:54:09 AM | 23/06/2020 Lượt xem: 211

V/v điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do ảnh hưởng dịch Covid-19

Đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang áp dụng từ 1/9/2018

08:49:42 AM | 23/06/2020 Lượt xem: 659

12