Giới thiệu
 ---  Công Ty
Giới thiệu CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang - 02:31:59 PM | 06/10/2023
Sơ lược về CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

 1.Tên công ty: 

 

Ø CTY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG

Ø Tên viết tắt: TIWACO

 

2. Trụ sở chính

 

Ø Địa chỉ: Số 4A - Đường 30/4, phường 1, TP.Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Ø Điện thoại: 1900 5555 00 - 0273.3 873 425

Ø Fax: 073.3872 871

Ø Email: ctycntg@gmail.com

Ø Website: www.tiwaco.com.vn - www.cskh.tiwaco.com.vn www.cskh78.tiwaco.com.vn

 

3. Lĩnh vực hoạt động và lượng khách hàng:

 

Ø Lĩnh vực hoạt động: sản xuất cung cấp nước sạch, xây dựng các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh.

Ø Số lượng khách hàng: trên 259.000 khách hàng.

 

4. Giới thiệu chung về Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang (Tiwaco)

 

Ø Giới thiệu chung: 

     ☞TIWACO hoạt động theo mô hình TNHH MTV gồm Chủ tịch, Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty, có 3 phòng chuyên môn, 1 Đội Xây lắp và 3 Chi nhánh cấp nước trực thuộc với trên 450 cán bộ, công nhân, người lao động

     ☞Công ty có tổng công suất thiết kế đạt 195.000 m3/ngày đêm với 08 nhà máy, trạm xử lý nước cùng hơn 60 trạm cấp nước nông thôn phục vụ trên 259.000 đấu nối khách hàng, tương đương hơn 01 triệu dân

     ☞ Hiện nay công ty tiếp tục phát triển, tăng trưởng về quy mô cơ sở vật chất, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 

 

CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang