Tin Tức
   Cổ phần

CV số 5177 _ ngày 27-10-2020
09:26:13 AM | 06/11/2020
V/v tạm dừng thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

BC số 594 (27_6_2020)
07:16:25 AM | 13/07/2020
BC số 594 về việc thực hiện Cổ phần hóa Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang.

BC số 190 (19-02-2020)
08:01:44 AM | 14/05/2020
V/v thực hiện đề án sắp xếp, cổ phần hóa và đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

KH_377_ngày 30/10/2020
08:02:01 AM | 14/05/2020
Kế hoạch thực hiện chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thuộc Ủy ban nhấn dân Tỉnh Tiền Giang thành công ty cổ phần giai đoạn 2019-2020

BC số 1284 (26-11-2019)
10:29:15 AM | 29/11/2019
(V/v tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc trong công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2019-2020
04:07:03 PM | 05/11/2019
Thực hiện chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thành công ty cổ phần giai đoạn 2019-2020

Bc số 1192 (05-10-2019)
04:02:47 PM | 05/11/2019
Tiến độ cổ phần hóa Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
SauTrang cuối