Giới thiệu
   Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành công ty và quá trình phát triển qua các thời kỳ - 02:39:51 PM | 10/03/2023
Công ty Cấp Thoát nước Tiền Giang là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên lĩnh vực sản xuất cung cấp nước sạch, xây dựng các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh

Công ty Cấp Thoát nước Tiền Giang là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên lĩnh vực sản xuất cung cấp nước sạch, xây dựng các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh. Công ty có 6 phòng nghiệp vụ, 2 nhà máy trung tâm, 6 xí nghiệp, 2 trạm cấp nước trên địa bàn các huyện và thị xã. Công suất toàn công ty đạt 121.000m3/ngày, hiện đã đưa vào khai thác 95% công suất, công ty đã đảm bảo về cung lượng, chất lượng nước máy cung cấp cho sản xuất công nghiệp, nước sinh hoạt ăn uống của dân cư đô thị. Tổng số khách hàng của công ty đến cuối năm 2014trên 89.000 khách hàng. Hiện nay công ty tiếp tục phát triển, tăng trưởng về quy mô cơ sở vật chất, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.  

Đạt được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực không ngừng, tinh thần sáng tạo, vượt khó của tập thể CB-CNV, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ quyết định cho sự phát triển đi lên của Công ty.

Lịch sử hình thành và phát triển Công ty được thể hiện qua các giai đoạn quan trọng như sau:

1.Lịch sử hình thành và phát triển Công ty

Công ty Cấp Thoát nước thành phố Mỹ Tho do Pháp xây dựng từ năm 1909 với công suất 2.000m3/ngày. Đến thời kỳ Mỹ chiếm đóng miền Nam hệ thống cấp nước thành phố Mỹ Tho tiếp tục được cải tạo nâng cấp đến tháng 4/1975 nhà máy nước đạt công suất 5.000m3/ngày. Sau giải phóng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Mỹ Tho, Công ty đã tiếp tục cải tạo xây mới nhà máy nước đạt công suất 40.000m3/ngày vào năm 1991 (20.000 m3 nước mặt và 20.000 m3 nước ngầm).

Tháng 9/1992 Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 766/QĐ-UB thành lập Công ty Cấp Thoát nước Tiền Giang trên cơ sở hợp nhất Công ty Cấp Thoát nước thành phố Mỹ tho và xí nghiệp cấp nước các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây và thị xã Gò Công. Đến thời điểm này công suất toàn công ty đạt khoảng 56.000m3/ngày. Riêng xí nghiệp cấp nước Gò Công Đông đến đầu năm 2004 mới sáp nhập  về công ty.

Sau khi sáp nhập hệ thống cấp nước của xí nghiệp các huyện đều xuống cấp, máy móc lạc hậu, công suất thấp, điện năng tiêu thụ hàng tháng lại rất cao dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt thấp. Công ty đã từng bước đầu tư, cải tạo, xây mới các nhà máy, đổi mới công nghệ, ứng dụng các khoa học kỹ thuật tiên tiến, vật liệu mới trong quy trình sản xuất, đầu tư phát triển mạng lưới đường ống cấp nước. Đến nay công suất tại xí nghiệp cấp nước các huyện đạt sau:

          - Xí nghiệp cấp nước huyện Cái Bè  : 10.000m3/ngày

          - Xí nghiệp cấp nước huyện Cai Lậy : 9.000m3/ngày

          - Xí nghiệp cấp nước huyện Châu Thành : 2.000m3/ngày

          - Xí nghiệp cấp nước huyện Chợ Gạo: 4.000m3/ngày

          - Xí nghiệp cấp nước huyện Gò Công Tây: 4.000m3/ngày

          - Xí nghiệp cấp nước thị xã Gò Công: 12.000m3/ngày

          - Xí nghiệp cấp nước huyện Gò Công Đông : 12.000m3/ngày

          - Xí nghiệp cấp nước huyện Tân Phước:1.000m3/ngày

Từ việc đầu tư có trọng điểm trọng tâm đã đưa công ty phát triển đồng bộ, năng lực hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh ngày càng cao.

Tháng 8/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 2712/QĐ-UBND  chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước Tiền Giang thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200100814 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 13/01/2010. Ông Huỳnh Công Dũng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

Tháng 10/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ra Quyết định số 2391/QĐ-UBND  về việc cổ phần hóa doanh nghiệp năm 2014 trong đó có Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang.

2.Lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ từ sau 30/4/1975 đến nay

Sau 30/4/1975 Ủy ban Quân quản thành phố Mỹ Tho tiếp nhận nhà máy nước và phân công ông Nguyễn Văn Luông về làm giám đốc đến tháng 7/1976 nghỉ hưu.

Tháng 8 /1976 Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho điều ông Nguyễn Hữu Thế về làm giám đốc và ông Cao Văn Sanh làm phó giám đốc Công ty Cấp Thoát nước thành phố Mỹ Tho.

Tháng 6/1989 ông Trương Văn Hiếu, kỹ sư công chánh, trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty được bổ nhiệm vào chức vụ phó giám đốc (ông Cao Văn Sanh nghỉ hưu).

Tháng 8/1991 ông Trương Văn Hiếu được bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc (ông Nguyễn Hữu Thế nghỉ hưu) và ông Huỳnh Công Dũng vào chức vụ Phó giám đốc Công ty Cấp Thoát nước thành phố Mỹ Tho.

Tháng 9/1992 thành lập Công ty Cấp Thoát nước tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bổ nhiệm ông Trương Văn Hiếu giữ chức vụ giám đốc, ông Nguyễn Văn Tấn, kỹ sư công chánh, nguyên giám đốc xí nghiệp cấp nước thị xã Gò Công giữ chức Phó giám đốc công ty. Năm 1996 ông Huỳnh Công Dũng, trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc công ty (thay ông Nguyễn Văn Tấn xin nghỉ)

 Tháng 12/2009 UBND tỉnh Tiền Giang bổ nhiệm Ông Huỳnh Công Dũng, nguyên là Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty, đồng thời chuyển đổi hình thức hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

 Ngày 23/12/2022, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố vào trao quyết định bổ nhiệm ông Hồ Hữu Nhân, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang. 

Ban Lãnh đạo hiện nay:

 - Ông Hồ Hữu Nhân: Chủ tịch Công ty.

 - Ông Lê Văn Khiết: Giám đốc Công ty.

 - Ông Nguyễn Công Nghĩa: Phó giám đốc Công ty.

       3.Thành tích, các danh hiệu công ty được Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng phong tặng

      Công ty Cấp Thoát nước Tiền Giang từ sau giải phóng đến nay không ngừng phát triển về quy mô, cơ sở vật chất và con người, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà qua từng thời kỳ. Từ một công ty hạng IV năm 1985 công ty đã phát triển lên thành doanh nghiệp hạng I vào năm 1994, và từ đó đến nay công ty luôn ổn định và tăng trường bền vững, đảm bảo về cung lượng, chất lượng nước máy phục vụ cho từng giai đoạn phát triển của tỉnh nhà nhất là trong giai đoạn hội nhập nền kinh tế thế giới hiện nay. Mạng lưới đường ống cấp nước của công ty từ chỗ chỉ cung cấp cho hơn 50% dân cư trung tâm nội ô thành phố và thị trấn, thị tứ các huyện đã phát triển ra các xã ven thành phố Mỹ Tho, thị trấn các huyện phục vụ tốt cho quá trình đô thị hóa. Đến nay đã có hơn 95% dân cư đô thị sử dụng nước máy. Công ty đang tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy, các cụm xử lý nước mặt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh về lâu dài.

      Với kết quả đạt được như trên công ty đã được khen tặng:

- Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 362/KT-HĐNN ngày 30/8/1983.

- Huân chương Lao động hạng Nhì theo Quyết định số  431-KT/CT ngày 21/4/1995.

- Huân chương Lao động hạng Nhất theo Quyết định số  692-KT/CT ngày 10/9/2001.

- Huân chương Độc lập hạng Ba theo quyết định số 1517/QĐ-CTN ngày 15/10/2008

- Bằng khen của Bộ Xây dựng số 212-BXD/TĐKT ngày 02/9/1995.

- Năm 1999 đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính phủ.

- Từ năm 1995 đến năm 2000 hàng năm đều được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

- Từ năm 2001 đến nay hàng năm đều được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc. 

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
  Theo dòng sự kiện
Tìm kiếm

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

        Hotline: 1900 5555 00

Đăng ký Zalo

Bảng giá nước