Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

02:47:45 PM | 06/10/2023 Lượt xem: 0

Sơ đồ tổ chức bộ máy CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Giới thiệu CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

02:31:59 PM | 06/10/2023 Lượt xem: 1

Sơ lược về CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Lịch sử hình thành công ty và quá trình phát triển qua các thời kỳ

02:14:17 PM | 05/10/2023 Lượt xem: 5612

Công ty Cấp Thoát nước Tiền Giang là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên lĩnh vực sản xuất cung cấp nước sạch, xây dựng các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh