Tin Tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

03:44:27 PM | 29/08/2023 Lượt xem: 0

🔊🔊 Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang cần tuyển một số vị trí công việc sau:

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2023

09:27:18 AM | 08/08/2023 Lượt xem: 1

Báo cáo quyết toán công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đến 30/06/2023

Thông báo về việc nước yếu do Trạm bơm tăng áp tạm ngừng hoạt động

02:10:49 PM | 09/08/2023 Lượt xem: 9

Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng nước trên địa bàn thị xã Gò Công và các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông có giải pháp tích trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trong thời gian Trạm bơm tăng áp Chợ Gạo của Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm tạm ngừng hoạt động.

Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025

02:14:12 PM | 09/08/2023 Lượt xem: 0

Phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025

Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025

03:05:03 PM | 09/08/2023 Lượt xem: 0

Phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025

🧧 Chúc Mừng Năm Mới 2023 🧧

08:15:01 AM | 18/01/2023 Lượt xem: 0

Thông báo nước yếu và ngưng cung cấp nước.

10:47:04 AM | 27/03/2023 Lượt xem: 1

Thông báo nước yếu và ngưng cung cấp nước

12345678910...