Tin Tức

Thông báo tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực Mỹ Tho

07:34:23 AM | 02/06/2023
Do thực hiện công tác thi công công trình: tuyến ống cấp nước HDPE D400, D63 phía đông đường Lê Lợi (đoạn từ đường 30/4 đến đường Thủ Khoa Huân), chi nhánh Cấp nước Mỹ Tho – Châu Thành thông báo đến Quý khách hàng:

Thông báo nước yếu và ngưng cung cấp nước

02:34:34 PM | 30/05/2023
Thông báo nước yếu và ngưng cung cấp nước để thi công sửa chữa tuyến ống

Công trình Cựu chiến binh năm 2023

02:11:54 PM | 27/04/2023

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

10:28:34 AM | 26/04/2023
Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.

Hội CCB Công ty sơ kết công tác Hội quý I năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.

08:07:38 AM | 28/03/2023
Hội CCB Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội quý I năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.

Công trình thanh niên “ Lắp đặt đồng hồ nước” tại ấp Hòa, ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè

11:14:51 AM | 27/03/2023
Mùa hạn, mặn năm 2023, công tác cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được đảm bảo. Trên cơ sở kinh nghiệm từ việc ứng phó hạn, mặn năm 2016 và năm 2020, Công ty Cấp nước Tiền Giang đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn phục vụ.

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

10:47:26 AM | 27/03/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Sau Trang cuối