Tin Tức

Thông báo Ngừng Cung Cấp Nước

09:59:50 AM | 20/05/2022
Thông báo ngừng cung cấp nước một phần phường 6 TP. Mỹ Tho để thi công đường ống D300.

Cấp nước Tiền Giang: Vượt khó, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

10:16:31 AM | 21/03/2022
Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang: Vượt khó, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Quyết định về việc ban hành bảng giá dịch vụ cấp nước của CTY TNHH MTV cấp nước Tiền Giang

10:50:35 AM | 07/12/2021
Quyết định về việc ban hành bảng giá dịch vụ cấp nước của CTY TNHH MTV cấp nước Tiền Giang

Dừng thu TT.Vĩnh Bình

08:06:44 AM | 13/11/2021
Công văn về việc dừng thu tiền nước tại nhà khách hàng trên địa bàn TT.Vĩnh Bình

Dừng thu TT.Vàm Láng và TT.Tân Hòa

08:06:34 AM | 13/11/2021
Công văn về việc dừng thu tiền nước tại nhà khách hàng trên địa bàn TT.Vàm Láng và TT.Tân Hòa

Dừng thu TT.Tân Hiệp và xã Vĩnh Kim

08:06:19 AM | 13/11/2021
Công văn về việc dừng thu tiền nước tại nhà khách hàng trên địa bàn TT.Tân Hiệp và xã Vĩnh kim

Dừng thu TT.Mỹ Phước

08:06:04 AM | 13/11/2021
Công văn về việc dừng thu tiền nước tại nhà khách hàng trên địa bàn TT.Mỹ Phước
Sau Trang cuối