Dịch Vụ

Trình tự đăng ký, lắp đặt đồng hồ nước

03:37:07 PM | 02/12/2015

Điều kiện để được lắp đặt đồng hồ nước

09:24:49 AM | 18/12/2014
Trích Qui định kèm theo Quyết định số 503/QĐ-CNTG ngày 03 / 9 /2014.
Tìm kiếm

ĐƯỜNG DÂY NÓNG


 HOTLINE: 1900 5555 00

TRA CỨU HỒ SƠ ONLINE

Bảng giá nước