Trình tự đăng ký, lắp đặt đồng hồ nước - 03:37:07 PM | 02/12/2015
2. Nộp Sổ hộ khẩu và Chủ quyền nhà đất (bản photo).

3. Trường hợp đất chưa xây cất thì nộp Quyền sử dụng đất và Giấy phép xây dựng.

4. Trường hợp đã có nhà mà không có sổ hộ khẩu thì nộp Quyền sử dụng đất.

5. Thời gian hẹn khảo sát: 30 ngày

6. Thời gian hẹn thi công: 15 ngày
Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
  Theo dòng sự kiện
Tìm kiếm

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BÁO CHỈ SỐ NƯỚC:073.3 975 177

ĐƯỜNG DÂY NÓNG:073.3 873 425

TRA CỨU HỒ SƠ ONLINE

Bảng giá nước