Tin Tức
 ---  Thông tin doanh nghiệp
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2022 - 09:11:05 AM | 08/08/2023
Báo cáo quyết toán công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đến 30/06/2023

 

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Tập tin đính kèm: BCQT_6T_2022.pdf
Các bài viết mới hơn
    GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐÔNG CHI NHÁNH TP GÒ CÔNG   - 21/05/2024
    Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023   - 21/05/2024
    BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2023 CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG   - 16/05/2024
    Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024   - 14/05/2024
    Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023   - 14/05/2024
    Quyết định Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang   - 10/05/2024
    BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2023   - 08/08/2023
    Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025   - 09/08/2023
    Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025   - 09/08/2023
Các bài viết cũ hơn
    Bán thanh lý công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng bị hư hòng   - 28/06/2022
    Báo cáo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021   - 01/07/2021
    Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021   - 17/06/2021
    Báo cáo tài chính 2020   - 31/05/2021
    Công bố thông tin doanh nghiệp   - 31/05/2021
    Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang   - 18/08/2020
    Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất   - 05/10/2021
    Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2019   - 04/10/2021
    Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019   - 30/06/2020
    Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2019   - 04/10/2021