Tin Tức
 ---  Cổ phần

CV số 5177 _ ngày 27-10-2020

09:26:13 AM | 06/11/2020 Lượt xem: 847

V/v tạm dừng thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

BC số 594 (27_6_2020)

07:16:25 AM | 13/07/2020 Lượt xem: 269

BC số 594 về việc thực hiện Cổ phần hóa Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang.

BC số 190 (19-02-2020)

08:01:44 AM | 14/05/2020 Lượt xem: 315

V/v thực hiện đề án sắp xếp, cổ phần hóa và đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

KH_377_ngày 30/10/2020

08:02:01 AM | 14/05/2020 Lượt xem: 278

Kế hoạch thực hiện chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thuộc Ủy ban nhấn dân Tỉnh Tiền Giang thành công ty cổ phần giai đoạn 2019-2020

BC số 1284 (26-11-2019)

10:29:15 AM | 29/11/2019 Lượt xem: 303

(V/v tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc trong công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2019-2020

04:07:03 PM | 05/11/2019 Lượt xem: 342

Thực hiện chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thành công ty cổ phần giai đoạn 2019-2020

Bc số 1192 (05-10-2019)

04:02:47 PM | 05/11/2019 Lượt xem: 329

Tiến độ cổ phần hóa Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

123