Tin Tức
 ---  Thông báo
Thông báo nước yếu và ngưng cung cấp nước các huyện phía Đông - 09:06:43 AM | 11/06/2024
Thông báo nước yếu và ngưng cung cấp nước các huyện phía Đông từ 19h ngày 15/6/2024 đến 5h ngày 17/6/2024

 

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Tập tin đính kèm: tb_nuocyeu(1).png