Tin Tức
 ---  Thông báo
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2024 - 09:50:46 AM | 06/06/2024
🔊🔊 Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang cần tuyển một số vị trí công việc sau:

 

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Tập tin đính kèm: TB_TUYENDUNG_2024.pdf