Tin Tức
 ---  Thông tin doanh nghiệp
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023 - 03:31:53 PM | 21/05/2024

 

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Tập tin đính kèm: Bieu so 6_ND47_CBTT_ 2023.pdf
Các bài viết mới hơn
    GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐÔNG CHI NHÁNH TP GÒ CÔNG   - 21/05/2024
Các bài viết cũ hơn
    BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2023 CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG   - 16/05/2024
    Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024   - 14/05/2024
    Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023   - 14/05/2024
    Quyết định Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang   - 10/05/2024
    BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2023   - 08/08/2023
    Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025   - 09/08/2023
    Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025   - 09/08/2023
    BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2022   - 08/08/2023
    Bán thanh lý công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng bị hư hòng   - 28/06/2022
    Báo cáo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021   - 01/07/2021