Hội CCB Công ty sơ kết công tác Hội quý I năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. - 08:07:38 AM | 28/03/2023
Hội CCB Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội quý I năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.

🔊Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2023, Hội CCB Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang (gọi tắc là Hội CCB Công ty) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội quý I năm 2023. Tham dự Hội nghị gồm có đồng chí Cao Hoàng Ân Chủ tịch; đồng chí Trần Văn Phao Phó Chủ tịch cùng các đồng chí Chi hội trưởng và hội viên CCB. 

 

 

🔊Buổi Hội nghị tập trung 3 nội dung chính: Tổ chức lễ kết nạp cho 02 hội viên mới; thông báo một số hoạt động của Hội CCB Công ty trong thời gian qua; đánh giá kết quả các mặt công tác của Hội trong quý I và những nhiệm vụ cơ bản của quý II năm 2023.

 

Lễ kết nạp hội viên mới 

 

🔊Mở đầu buổi Hội nghị sơ kết, Hội tổ chức tuyên truyền, ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển của Hội CCB Việt Nam, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty, hoạt động của Hội có bước trưởng thành về mọi mặt, luôn phát huy tốt truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trên từng cương vị công tác, luôn gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, vượt qua những khó khăn về tuổi tác, sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng với Ban lãnh đạo đưa Công ty phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung thi công các tuyến ống, đưa nguồn nước máy tập trung, đạt chất lượng phục vụ cho người dân trên địa bàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội cơ sở, nâng cao đời sống hội viên CCB; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty.

 

🔊Điểm nổi bật về kết quả của Hội cơ sở trong thời gian qua là: Đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, bám sát vào Nghị quyết số 73-NQ/ĐUCN, ngày 03/2/2023 về “Lãnh đạo đoàn thể thực hiện nhiệm vụ năm 2023”; Kế hoạch số 27-KH/ĐUCN, ngày 06/3/2023 Học tập chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang phù hợp với tình hình của Hội cơ sở; công tác nắm bắt tư tưởng luôn được quan tâm, cho nên 100% hội viên CCB có lập trường kiên định vững vàng, chấp hành nghiêm các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và của Thường trực Hội CCB Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; từng hội viên CCB đã chủ động tích thi đua lao động sản xuất. Đặc biệt, hội viên Hội CCB Công ty luôn gương mẫu, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong Công ty, tích cực tham gia thi công tuyến ống cấp nước, trực canh gác, trực vận hành … Quá trình sinh hoạt Hội cơ sở đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của mỗi hội viên; đồng thời vẫn giữ đúng nguyên tắc, chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Hội. Chủ tọa điều hành có sự chuẩn bị chu đáo, đúng, đủ nội dung theo kế hoạch đề ra.

 

Quang cảnh Hội nghị

🔊Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất cao với các nội dung hoạt động quý 1 năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 mà đồng chí Chủ tịch hội đã trình bày.

🔊Ông Cao Hoàng Ân, Chủ tịch Hội CCB Công ty cho biết: Thời gian qua, Hội CCB Công ty thường xuyên bám sát và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, sự chỉ đạo của Thường trực Hội CCB khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ  Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết dân tộc phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp, kịp thời.

🔊Hội còn chủ động phối hợp với Công đoàn cơ sở, Chi Đoàn Thanh niên. Để tạo ra sự phong phú, sức lan tỏa trong các hoạt động của CCB. Ban Chấp hành Hội luôn động viên các hội viên gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do Công ty phát động, góp phần phát triển Công ty, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Mặc khác, Hội còn thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các hội viên. Hội thường xuyên phối hợp với Chi Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang.

 ➡ ❄ 

Cao Hoàng Ân