Tin Tức
   Thông tin doanh nghiệp
Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang - 10:47:26 AM | 27/03/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

 

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
  Các bài viết cũ hơn
    Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025   - 21/03/2023
    BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2022   - 29/08/2022
    Bán thanh lý công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng bị hư hòng   - 28/06/2022
    Báo cáo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021   - 01/07/2021
    Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021   - 17/06/2021
    Báo cáo tài chính 2020   - 31/05/2021
    Công bố thông tin doanh nghiệp   - 31/05/2021
    Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang   - 18/08/2020
    Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất   - 05/10/2021
    Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2019   - 04/10/2021
Tìm kiếm

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

        Hotline: 1900 5555 00

Đăng ký Zalo

Bảng giá nước