Tin tức
   Thông báo
Báo cáo tài chính 2020 - 04:27:15 PM | 31/05/2021
V/v báo cáo tài chính Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

 

CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Tập tin đính kèm: BC_TAI_CHINH_2020.rar
Tìm kiếm

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BÁO CHỈ SỐ NƯỚC:073.3 975 177

ĐƯỜNG DÂY NÓNG:073.3 873 425

TRA CỨU HỒ SƠ ONLINE

Bảng giá nước