Kiến thức
   Chất lượng nước
Kết quả nội kiểm nước sạch của nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 09/2020 - 09:59:34 AM | 08/10/2020

 

 

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Tập tin đính kèm: CLN_MT-BD_thang_092020.pdf
  Các bài viết mới hơn
    Kết quả kiểm tra chất lượng nước   - 09/01/2021
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả nội kiểm nước sạch của nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 08/2020   - 09/09/2020
    Kết quả nội kiểm nước sạch của nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 7/2020   - 08/09/2020
    Kết quả tổng hợp chất lượng nước của nhà máy nước Mỹ Tho và Bình Đức Quý 3 - 2020   - 20/08/2020
    Kết quả tổng hợp chất lượng nước của nhà máy nước Mỹ Tho và Bình Đức Quý 2 - 2020   - 17/07/2020
    Kết quả nội kiểm nước sạch của nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 1, tháng 2 và 3/2020   - 15/04/2020
    Kết quả nội kiểm nước sạch của nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 11 và 12/2019   - 13/01/2020
    Kết quả nội kiểm nước sạch của nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 10/2019   - 22/11/2019
    Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức   - 12/10/2019
    Kết quả nội kiểm nước sạch của nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức   - 11/09/2019
    Kết quả nội kiểm nước sạch của nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 06/2019   - 20/08/2019
Tìm kiếm

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BÁO CHỈ SỐ NƯỚC:073.3 975 177

ĐƯỜNG DÂY NÓNG:073.3 873 425

TRA CỨU HỒ SƠ ONLINE

Bảng giá nước