Tin Tức
   Thông báo
Thông báo tại cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh - 04:24:04 PM | 30/06/2020
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh về cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và một số nội dung liên quan; ông Lê Văn Nghĩa, Phó chủ tịch UBND tỉnh có những kết luận

 

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Tập tin đính kèm: TB_so_142.pdf
  Các bài viết cũ hơn
    Thông báo về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến   - 23/06/2020
    Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang   - 04/04/2020
    Danh sách CB-CBV thường trực giải quyết công việc trong cao điểm chống dịch COVID-19   - 04/04/2020
    Các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang   - 03/04/2020
    Công văn về việc sử dụng nước mùa khô mặn năm 2020   - 23/06/2020
    Thông báo nước yếu   - 23/06/2020
    Thông báo tạm ngưng cung cấp nước   - 23/06/2020
    Thông báo nước yếu   - 14/12/2018
    Thông báo cúp nước khu vực Vĩnh Kim ngày 5/12/2015   - 02/12/2015
Tìm kiếm

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

        Hotline: 1900 5555 00

Đăng ký Zalo

Bảng giá nước