Dịch Vụ
 ---  Thanh toán trực tuyến
Hướng dẫn thanh toán Internet Banking - SamcomBank - 11:01:03 AM | 04/10/2021
Ngân hàng SacomBank

1. Đăng nhập vào trang web: www.isacombank.com

 

 

2. Chọn menu Giao dịch --> Đăng ký nhà cung cấp

 

 

3. Vào Danh sách hóa đơn chờ thanh toán và chọn Thông tin nhà cung cấp đã đăng ký

 

 

4. Màn hình thanh toán

 

 

5. Màn hình xác nhận

 

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang