Dịch Vụ
 ---  Thanh toán trực tuyến
Thanh toán tiền nước qua ngân hàng AgriBank - 11:06:14 AM | 04/10/2021
Ngân hàng AgriBank

Liên kết trực tuyến trong thanh toán tiền nước với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam AgriBank qua 4 kênh:

 

1. Ủy thác thanh toán tự động (đăng ký thanh toán tự động qua tài khoản AgriBank).

2. Internet Banking.

3. E-Mobile Banking.

4. Trực tiếp tại Các chi nhánh của ngân hàng.

 (Khi thanh toán quý khách vui lòng xem IDKH trên Giấy báo hoặc Biên nhận để nhập vào Mã khách hàng/ Mã tra cứu).

**Lưu ý: Quý khách có thể truy cập đường link sau để tra cứu Mã khách hàng: http://tiwaco.com.vn/tracuuKH.aspx.

 

INTERNETBANKING

 

Bước 1: Đăng nhập vào internet Banking: https://ibank.agribank.com.vn/ibank/index.jsp#

 

 

Bước 2: Chọn module "Giao dịch"

 

 

Bước 3: Chọn "Thanh toán" --> "Thanh toán tiền nước".

 

 

Bước 4: Nhập mã khách hàng (IDKH trên Giấy bào tiền nước/ Hóa đơn tiền nước) --> "Tiếp tục". Hoặc khách hàng có thể truy cập link sau để tra cứu mã khách hàng: http://tiwaco.com.vn/tracuuKH.aspx.

 

 

Bước 5: Kiểm tra thông tin khách hàng và số tiền cần thanh toán --> "Tiếp tục" để thanh toán

 

 

 

E-MOBILE BANKING

 

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng

 

Bước 2: Chọn module "Thanh toán hóa đơn"

 

 

Bước 3: Chọn module "Hóa đơn tiền nước"

 

 

Bước 4: Nhập mã khách hàng (IDKH trên Giấy báo, Biên nhận hoặc Hóa đơn tiền nước). Hoặc quý khách có thể truy cập link sau để lấy mã khách hàng: http://tiwaco.com.vn/tracuuKH.aspx.

 

 

Bước 5: Kiểm tra số tiền cần thanh toán --> Nhập mật khẩu đăng nhập ứng dụng để thanh toán --> "Tiếp tục" để kết thúc giao dịch và lưu hóa đơn

 

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang