Kiến thức
   Chất lượng nước
Kết quả nội kiểm nước sạch của nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 11 và 12/2019 - 07:59:57 AM | 13/01/2020

 

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Tập tin đính kèm: CLN11122019.rar
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả nội kiểm nước sạch của nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 10/2019   - 22/11/2019
    Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức   - 12/10/2019
    Kết quả nội kiểm nước sạch của nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức   - 11/09/2019
    Kết quả nội kiểm nước sạch của nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 06/2019   - 20/08/2019
    Kết quả xét nghiệm chất lượng nước tháng 07/2019   - 12/08/2019
    Kết quả nội kiểm nước sạch của nhà máy nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức   - 20/08/2019
    Kết quả xét nghiệm nước các nhà máy,trạm nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 04/2019 & 05/2019   - 27/06/2019
    Kết quả xét nghiệm nước các nhà máy,trạm nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 03/2019   - 17/04/2019
    Kết quả xét nghiệm nước các nhà máy,trạm nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 02/2019   - 20/03/2019
    Kết quả xét nghiệm nước các nhà máy,trạm nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 08/2018   - 13/09/2018
Tìm kiếm

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BÁO CHỈ SỐ NƯỚC:073.3 975 177

ĐƯỜNG DÂY NÓNG:073.3 873 425

TRA CỨU HỒ SƠ ONLINE

Bảng giá nước