Tin tức
   Hoạt động
Kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2019-2020 - 04:07:03 PM | 05/11/2019
Thực hiện chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thành công ty cổ phần giai đoạn 2019-2020

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Tập tin đính kèm: CV_377_ngay_30102019.pdf
  Các bài viết cũ hơn
    Bc số 1192 (05-10-2019)   - 05/11/2019
    BC số 1078 (05-10-2019)   - 05/11/2019
    Phụ lục IV-Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019   - 09/10/2019
    Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019   - 09/10/2019
    Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018   - 03/10/2019
    Thông tin cổ phần hóa   - 28/09/2019
    Tiến độ thực hiện cổ phần hóa đến ngày 03/09/2019   - 10/09/2019
    Tiến độ thực hiện cổ phần hóa đến ngày 01/08/2019   - 12/08/2019
    Tiến độ thực hiện cổ phần hóa tính đến từ ngày 02/07/2019   - 06/07/2019
    Tiến độ thực hiện cổ phần hóa tính đến ngày 04/06/2019   - 06/07/2019
Tìm kiếm

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BÁO CHỈ SỐ NƯỚC:073.3 975 177

ĐƯỜNG DÂY NÓNG:073.3 873 425

TRA CỨU HỒ SƠ ONLINE

Bảng giá nước