Tin tức
   Hoạt động
Phụ lục IV-Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 - 09:28:33 AM | 09/10/2019
Ban hành kèm theo Quyết định 3112/QD/UB ngày 4/10/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Tập tin đính kèm: KH_SXKD_2019.pdf
  Các bài viết cũ hơn
    Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019   - 09/10/2019
    Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018   - 03/10/2019
    Thông tin cổ phần hóa   - 28/09/2019
    Tiến độ thực hiện cổ phần hóa đến ngày 03/09/2019   - 10/09/2019
    Tiến độ thực hiện cổ phần hóa đến ngày 01/08/2019   - 12/08/2019
    Tiến độ thực hiện cổ phần hóa tính đến từ ngày 02/07/2019   - 06/07/2019
    Tiến độ thực hiện cổ phần hóa tính đến ngày 04/06/2019   - 06/07/2019
    Tiến độ thực hiện cổ phần hóa tại Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang   - 09/05/2019
    Tiến độ thực hiện cổ phần hóa tại Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang   - 03/04/2019
    Công bố thông tin về việc cổ phần hóa tại Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang   - 19/03/2019
Tìm kiếm

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BÁO CHỈ SỐ NƯỚC:073.3 975 177

ĐƯỜNG DÂY NÓNG:073.3 873 425

TRA CỨU HỒ SƠ ONLINE

Bảng giá nước