Tin Tức
 ---  Thông báo
Thông báo nước yếu - 10:36:12 AM | 14/12/2018

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Tập tin đính kèm: THONG_BAO_NUOC_YEU.pdf
Các bài viết mới hơn
    Thông báo nước yếu và ngưng cung cấp nước các huyện phía Đông   - 11/06/2024
    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2024   - 06/06/2024
    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   - 29/08/2023
    Thông báo về việc nước yếu do Trạm bơm tăng áp tạm ngừng hoạt động   - 09/08/2023
    Thông báo nước yếu và ngưng cung cấp nước.   - 27/03/2023
    Kết quả đấu giá   - 30/11/2022
    THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   - 04/10/2022
    V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   - 25/08/2022
    Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo TT-78   - 19/07/2022
    Hướng dẫn tải hóa đơn điện tử theo thông tư 78   - 22/07/2022
Các bài viết cũ hơn
    Thông báo cúp nước khu vực Vĩnh Kim ngày 5/12/2015   - 02/12/2015