Kiến thức
   Chất lượng nước
Kết quả xét nghiệm nước các nhà máy,trạm nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 08/2018 - 08:03:47 AM | 13/09/2018

 

Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Tập tin đính kèm: CLN082018.rar
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả xét nghiệm nước các nhà máy,trạm nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 07/2018   - 07/08/2018
    Kết quả xét nghiệm nước các nhà máy,trạm nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 06/2018   - 09/07/2018
    Kết quả xét nghiệm nước các nhà máy,trạm nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 05/2018   - 11/06/2018
    Kết quả xét nghiệm nước các nhà máy,trạm nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 04/2018   - 14/05/2018
    Kết quả xét nghiệm nước các nhà máy,trạm nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 03/2018   - 18/04/2018
    Kết quả xét nghiệm nước các nhà máy,trạm nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 02/2018   - 13/03/2018
    Kết quả xét nghiệm nước các nhà máy,trạm nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức tháng 01/2018   - 08/02/2018
    Kết quả xét nghiệm nước các nhà máy,trạm nước khu vực Mỹ Tho và Bình Đức   - 17/01/2018
Tìm kiếm

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BÁO CHỈ SỐ NƯỚC:073.3 975 177

ĐƯỜNG DÂY NÓNG:073.3 873 425

TRA CỨU HỒ SƠ ONLINE

Bảng giá nước