Kiến thức
 ---  Tiết kiệm nước
Sử dụng nước hợp lý và tiết kiệm - 11:10:43 AM | 09/02/2015
Tiết kiệm nước là bảo vệ cuộc sống của chính mình

 

 

Nếu khóa tất cả các thiết bị dùng nước trong nhà mà kim đồng hồ nước vẫn quay, là do đường ống sau đồng hồ đã bị rò rỉ.

 

Hãy thường xuyên kiểm tra rò rỉ nước để sửa chữa kịp thời!

 

 

 

 

Van phao hồ, bồn chứa nước, két nước bồn cầu đôi khi bị kẹt, chênh, đóng không kín… làm cho nước chảy tràn không phát hiện được.

 

 

Hãy thường xuyên kiểm tra van phao và nước chảy tràn!

 

 

 

 

Vòi nước sử dụng lâu ngày dễ bị rò rỉ, tuy từng giọt nhưng sẽ lãng phí lớn trong thời gian dài.

 

Hãy sửa hoặc thay ngay vòi nước bị rỉ!

Sưu tầm