Dịch Vụ
 ---  Thủ tục lắp đặt mới
Trình tự đăng ký, lắp đặt đồng hồ nước - 03:37:07 PM | 02/12/2015
2. Nộp Sổ hộ khẩu và Chủ quyền nhà đất (bản photo).

3. Trường hợp đất chưa xây cất thì nộp Quyền sử dụng đất và Giấy phép xây dựng.

4. Trường hợp đã có nhà mà không có sổ hộ khẩu thì nộp Quyền sử dụng đất.

5. Thời gian hẹn khảo sát: 30 ngày

6. Thời gian hẹn thi công: 15 ngày
Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Theo dòng sự kiện
Các bài viết cũ hơn
    Điều kiện để được lắp đặt đồng hồ nước   - 18/12/2014