Dịch Vụ
 ---  Thủ tục lắp đặt mới
Điều kiện để được lắp đặt đồng hồ nước - 09:24:49 AM | 18/12/2014
Trích Qui định kèm theo Quyết định số 503/QĐ-CNTG ngày 03 / 9 /2014.

1.Hộ gia đình hoặc tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có nhà ở, trụ sở hợp pháp nhưng chưa lắp đặt đồng hồ nước. Mỗi hộ gia đình hoặc tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp chỉ được lắp đặt miễn phí 01 đồng hồ nước. Trường hợp khách hàng chưa có nhà ở hoặc trụ sở, nếu khách hàng có giấy phép xây dựng thì sẽ được giải quyết lắp đặt đồng hồ nước ngay trước ngày xây dựng.

 

2.Địa điểm đăng ký lắp đặt và  nằm trong vùng cấp nước và có tuyến ống phân phối của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang quản lý sử dụng.

 

3.Địa điểm đăng ký lắp đặt không thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi giải tỏa của chính quyền địa phương và phù hợp với quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4.Thực hiện lắp đặt đồng hồ nước trong phạm vi 5 mét trong các khu vực có tuyến ống phân phối của Công ty Cấp nước. Khách hàng được đấu nối ngoài phạm vi 5m nếu điều kiện kỹ thuật tại hiện trường phù hợp yêu cầu quản lý của công ty.

Chi phí vật tư, lắp đặt từ 5 mét trở đi do khách hàng chi trả.

 

5.Nằm trong kế hoạch lắp đặt hàng năm của Công ty Cấp nước. 

 

6. Khách hàng có cam kết và chứng minh thực sự có nhu cầu sử dụng nước máy của Công ty Cấp nước.

 

Các bài viết mới hơn
    Trình tự đăng ký, lắp đặt đồng hồ nước   - 02/12/2015