Tin tức

Hướng dẫn ghi chỉ số nước tại nhà

04:06:06 PM | 03/08/2021

Quét Hóa Đơn Bất Kỳ - Nhận Ngay Thẻ Quà 20.000đ Cho Hóa Đơn Kế Tiếp

10:35:14 AM | 20/07/2021
Momo

Thanh toán tiền nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ kỳ hóa đơn T7/2021

02:24:00 PM | 15/07/2021
V/v thanh toán tiền nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kể từ kỳ hóa đơn tháng 07/2021

Không ghi nước tại địa bàn giãn cách xã hội

07:16:20 AM | 02/07/2021
V/v không ghi nước tại nhà khách hàng trên địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TT ngày 31/3/2020 cùa Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021

10:59:58 AM | 01/07/2021
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

10:16:10 AM | 17/06/2021
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Báo cáo tài chính 2020

04:27:15 PM | 31/05/2021
V/v báo cáo tài chính Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
Sau Trang cuối