Tin Tức

Quyết định về việc ban hành bảng giá dịch vụ cấp nước của CTY TNHH MTV cấp nước Tiền Giang

10:50:35 AM | 07/12/2021
Quyết định về việc ban hành bảng giá dịch vụ cấp nước của CTY TNHH MTV cấp nước Tiền Giang

Dừng thu TT.Vĩnh Bình

08:06:44 AM | 13/11/2021
Công văn về việc dừng thu tiền nước tại nhà khách hàng trên địa bàn TT.Vĩnh Bình

Dừng thu TT.Vàm Láng và TT.Tân Hòa

08:06:34 AM | 13/11/2021
Công văn về việc dừng thu tiền nước tại nhà khách hàng trên địa bàn TT.Vàm Láng và TT.Tân Hòa

Dừng thu TT.Tân Hiệp và xã Vĩnh Kim

08:06:19 AM | 13/11/2021
Công văn về việc dừng thu tiền nước tại nhà khách hàng trên địa bàn TT.Tân Hiệp và xã Vĩnh kim

Dừng thu TT.Mỹ Phước

08:06:04 AM | 13/11/2021
Công văn về việc dừng thu tiền nước tại nhà khách hàng trên địa bàn TT.Mỹ Phước

Dừng thu TT.Chợ Gạo

08:05:51 AM | 13/11/2021
Công văn về việc dừng thu tiền nước tại nhà khách hàng trên địa bàn TT.Chợ Gạo

Dừng thu TT.Cái Bè

08:05:39 AM | 13/11/2021
Công văn về việc dừng thu tiền nước tại nhà khách hàng trên địa bàn TT.Cái Bè
Sau Trang cuối