Tin Tức

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2022

07:22:50 AM | 10/08/2022
Báo cáo quyết toán công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đến 30/06/2022

Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo TT-78

04:13:10 PM | 19/07/2022
Thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo TT-78 tại CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang.

Hướng dẫn tải hóa đơn điện tử theo thông tư 78

03:04:47 PM | 22/07/2022
CTY TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG

Bán thanh lý công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng bị hư hòng

04:36:51 PM | 28/06/2022
Thanh lý công cụ, dụng cụ

Công trình trồng cây

08:31:24 AM | 21/06/2022
Công trình trồng cây Đoàn thanh niên CTY TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Thông báo Ngừng Cung Cấp Nước

10:53:32 AM | 21/06/2022

Cấp nước Tiền Giang: Vượt khó, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

10:16:31 AM | 21/03/2022
Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang: Vượt khó, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
Sau Trang cuối