Tin tức

Thông báo tại cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh

04:24:04 PM | 30/06/2020
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh về cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và một số nội dung liên quan; ông Lê Văn Nghĩa, Phó chủ tịch UBND tỉnh có những kết luận

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

10:32:51 AM | 30/06/2020
Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2019

10:27:43 AM | 30/06/2020

Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

10:20:13 AM | 30/06/2020

Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2019

10:15:45 AM | 30/06/2020

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang: Phát huy sức mạnh tập thể nhiệm kỳ 2020-2025

09:35:15 AM | 23/06/2020
Ngày 10-6, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cấp Nước Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch Cty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

08:56:31 AM | 23/06/2020
V/v điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Sau Trang cuối